• Byte av banderoll till Telgebostäder.

    • Vepa Telgebostäder, 11x12m.

    • Banderoll 20x4meter

    • Banderoll under produktion